Παναγιωτόπουλος Σπύρος

Σελίδα:  1  2  3  4  5  (Επόμενος)
από Παναγιωτόπουλος Σπύρος - ÄåõôÝñá, 18 Éïýíéïò 2007, 06:13 ìì
 

Να αντιγράψετε όλα τα αρχεία εικόνας από το φάκελο c:\ΑΡΧΕΙΑ-ΕΡΓΑΣΙΑΣ\ΤΜΗΜΑ\ΔΙΑΦΟΡΑ στο φάκελο c:\ΑΡΧΕΙΑ_ΕΡΓΑΣΙΑΣ\ΤΜΗΜΑ\Φωτογραφίες.

(*) να αντικαταστήσετε τη λέξη ΤΜΗΜΑ με το τμήμα σας


από Παναγιωτόπουλος Σπύρος - ÄåõôÝñá, 14 ÌÜéïò 2007, 12:53 ìì
  Να διαγράψετε ΠΛΗΡΩΣ το φάκελο c:\ΑΡΧΕΙΑ_ΕΡΓΑΣΙΑΣ\ΤΜΗΜΑ\ΔΟΚΙΜΗ μαζί με όλα τα περιεχόμενά του.

(*) να αντικαταστήσετε τη λέξη ΤΜΗΜΑ με το τμήμα σας


από Παναγιωτόπουλος Σπύρος - ÄåõôÝñá, 14 ÌÜéïò 2007, 12:52 ìì
  Να αλλάξετε το όνομα του φακέλου ΔΙΑΦΟΡΑ σε ΑΡΧΕΙΑ

από Παναγιωτόπουλος Σπύρος - ÄåõôÝñá, 14 ÌÜéïò 2007, 12:52 ìì
  Να μετακινήσετε όλα τα τραγούδια από το φάκελο c:\ΑΡΧΕΙΑ_ΕΡΓΑΣΙΑΣ\ΤΜΗΜΑ στον φάκελο c:\ΑΡΧΕΙΑ_ΕΡΓΑΣΙΑΣ\ΤΜΗΜΑ\Τραγούδια.

από Παναγιωτόπουλος Σπύρος - ÄåõôÝñá, 14 ÌÜéïò 2007, 12:50 ìì
  Να δημιουργήσετε τη δομή φακέλων που περιγράφεται από τα παρακάτω μονοπάτια:

C:\ΑΡΧΕΙΑ_ΕΡΓΑΣΙΑΣ\ΤΜΗΜΑ\ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ

C:\ΑΡΧΕΙΑ_ΕΡΓΑΣΙΑΣ\ΤΜΗΜΑ\ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ

C:\ΑΡΧΕΙΑ_ΕΡΓΑΣΙΑΣ\ΤΜΗΜΑ\ΕΓΓΡΑΦΑ

C:\ΑΡΧΕΙΑ_ΕΡΓΑΣΙΑΣ\ΤΜΗΜΑ\ΕΓΓΡΑΦΑ\ΑΙΤΗΣΕΙΣ

C:\ΑΡΧΕΙΑ_ΕΡΓΑΣΙΑΣ\ΤΜΗΜΑ\ΕΓΓΡΑΦΑ\ΚΑΡΤΕΣ


Σελίδα:  1  2  3  4  5  (Επόμενος)