Μπισμπινικάκης Γρηγόρης

από Μπισμπινικάκης Γρηγόρης - ÔåôÜñôç, 30 ÌÜéïò 2007, 06:07 ìì
  Το Quiz 6.1 αξιολογεί τις απαντήσεις που δίνουν οι εκπαιδευόμενοι με 0 ενώ έχουν δώσει σωστές απαντήσεις διότι επρόκειτο για ερωτήσεις κρίσεως.

από Μπισμπινικάκης Γρηγόρης - Ôñßôç, 3 Áðñßëéïò 2007, 04:17 ìì
 

Στο καλωσόρισμα της διδακτικής μονάδας 1 γράφει:

Εάν χρησιμοποιείτε πρώτη φορά το Moodle σας προτείνουμε να αφιερώσετε λίγο χρόνο για την εξοικείωση με το περιβάλλον του αξιοποιώντας το πρόγραμμα "Μαθαίνοντας στο περιβάλλον του Moodle".

Πιστεύω ότι ενας εκπαιδευόμενος δεν θα γνωρίζει ότι το χρησιμοποιούμενο Σύστημα Διαχείρισης Μάθησης είναι το Moodle. Άρα θα πρέπει πρώτα να αναφερθεί εδώ ότι η χρησιμοποιούμενη πλατφόρμα τηλεκπάιδευσης είναι το Moodle και τι εν ολίγοις προσφέρει ένα τέτοιο σύστημα.

Εγώ βασικά θα προτιμούσα ακόμα και να μήν άναφέρεται καθόλου το όνομα Moodle αλλά να αναφέρεται αυτό απλά σαν σύστημα διαχείρισης μάθησης ή πλατφόρμα τηλεκπάιδευσης. Φυσικα αν θέλουμε να τους παραπέμψουμε στην παραπάνω ενότητα για να μάθουνε το περιβάλλον...αυτό είναι αναπόφευκτο.