Κατηγορίες ενοτήτων:


[GR-1 En] Using a computer and working with files
Αυτή η ενότητα επιτρέπει την είσοδο σε επισκέπτες  
[Using Computers and Working With Files]

The basics about file managment and using computer's properties.

Resource Course Plan

[GR-2 En] Basic Typing Skills
Αυτή η ενότητα επιτρέπει την είσοδο σε επισκέπτες  

BASIC TYPING SKILS

This blended learning course will help you learn the basic keystrokes. You skill to use the correct finger to strike each key without to look at the keyboard. You will soon be able to key all row keys at greater than 30 words per minute. You understand the importance of using the correct key reaches and that speed and accuracy will occur once you have mastered the basic finger.

ResourceCourse Plan

[GR-3 En] Communication Via e-mails
Αυτή η ενότητα επιτρέπει την είσοδο σε επισκέπτες  
Communication via e-mails is a blended learning course about Elecronic Mail and WebMail.

ResourceCourse Plan
[GR-4 En] Using VOIP tools
Αυτή η ενότητα επιτρέπει την είσοδο σε επισκέπτες  

Voice over IP (VoIP) also called Internet telephony is the transmission of voice over IP-based networks. VoIP calls can be free of charge or low cost compared to classic telephony.


ResourceCourse Plan


[GR-5 En] Web Searching and e-applying for a job
Αυτή η ενότητα επιτρέπει την είσοδο σε επισκέπτες  
[Web Searching and e-applying for a job]

Advanced searching techniques in the frame of a "looking for a job" scenario.

Resource Course Plan

[GR-6 En] Image-Photo Processing
Αυτή η ενότητα επιτρέπει την είσοδο σε επισκέπτες  
IMAGE PROCESSING
Learn how to create a digital album, how to find, import, edit, print and organize images.

ResourceCourse Plan