Κατηγορίες ενοτήτων

Μαθήματα Obelfa 
 [GR-1] Χρήση Η/Υ και εργασία με αρχεία (Using a computer and working with files)Αυτή η ενότητα επιτρέπει την είσοδο σε επισκέπτεςΣύνοψη
 [GR-2] Πληκτρολόγηση με τυφλό σύστημα (Basic Typing Skills)Αυτή η ενότητα επιτρέπει την είσοδο σε επισκέπτεςΣύνοψη
 [GR-3] Επικοινωνία μέσω e-mailsΑυτή η ενότητα επιτρέπει την είσοδο σε επισκέπτεςΣύνοψη
 [GR-4] Using VOIP toolsΣύνοψη
 [GR-5] Αναζητώντας Εργασία [Web Searching and e-applying for a job]Αυτή η ενότητα επιτρέπει την είσοδο σε επισκέπτεςΣύνοψη
 [GR-6] Επεξεργασία Εικόνας (Image Processing)Αυτή η ενότητα επιτρέπει την είσοδο σε επισκέπτεςΣύνοψη
 [GR-7 Gr] Συμβουλές ΣταδιοδρομίαςΣύνοψη
Συνεργατικά Κείμενα 
Επιμόρφωση ΠΕ19-20 
Obelfa Courses [En] 
 [GR-1 En] Using a computer and working with filesΑυτή η ενότητα επιτρέπει την είσοδο σε επισκέπτεςΣύνοψη
 [GR-2 En] Basic Typing SkillsΑυτή η ενότητα επιτρέπει την είσοδο σε επισκέπτεςΣύνοψη
 [GR-3 En] Communication Via e-mailsΑυτή η ενότητα επιτρέπει την είσοδο σε επισκέπτεςΣύνοψη
 [GR-4 En] Using VOIP toolsΑυτή η ενότητα επιτρέπει την είσοδο σε επισκέπτεςΣύνοψη
 [GR-5 En] Web Searching and e-applying for a jobΑυτή η ενότητα επιτρέπει την είσοδο σε επισκέπτεςΣύνοψη
 [GR-6 En] Image-Photo ProcessingΑυτή η ενότητα επιτρέπει την είσοδο σε επισκέπτεςΣύνοψη